آخرين بروزرساني : ١٠/٠٦/١٣٩٣ ساعت : ١٣:٥٠
   
شاخص كل  ٧٢,٣٤٠    -٤٣٨.٦       شاخص كل تالاراصلي  ٥٣,٢٥٤    -١٢١.٤       شاخص كل تالارفرعي  ١٤٢,٥٥٢    -٢,١١٤       ٥٠ شركت فعالتر(wax)  ٣,٠٣٧    -٢٢       شاخص صنعت  ٦١,٢٥٩    -٤٢٧.٨       شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت   ١٣٨,٥٥١    -٢٧٤.١       واسطه گريهاي مالي  ١٣١,٢٧٣    -٤٧       
اختیار ملی مس ٣١٠  ١٢٦    ٩٣        مسكن زاينده رود  ٣,١٠٠    ٢,١٠٠        اختیار پاکشو ٣٠٧  ١٧١    ٤٠        اختیار بانک صادرات ٣١٠  ١٣٨    ٢٢        صنعتی آبگینه  ٦٣٠    ٦٠        گسترش صنایع پیام  ٧٠٦    ٦٦        احیاء سپاهان  ٤,٩٨٨    ٣٢٢        تجهيزات ‌هپكو  ٥٧٧    ٢٩        غذايي مينو  ٦,٤٤٧    ٣٠٧        گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران  ٥,٦٧٧    ٢٧٠        
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
اختیار ملی مس 310 ١٢٦
٩٣ ٢٨١.٨٢
مسكن زاينده رود ٣,١٠٠
٢,١٠٠ ٢١٠
اختیار پاکشو 307 ١٧١
٤٠ ٣٠.٥٣
اختیار بانک صادرات 310 ١٣٨
٢٢ ١٨.٩٧
صنعتی آبگینه ٦٣٠
٦٠ ١٠.٥٣
گسترش صنایع پیام ٧٠٦
٦٦ ١٠.٣١
احیاء سپاهان ٤,٩٨٨
٣٢٢ ٦.٩
تجهيزات ‌هپكو ٥٧٧
٢٩ ٥.٢٩
غذايي مينو ٦,٤٤٧
٣٠٧ ٥
گروه سرمايه گذاري ميرا... ٥,٦٧٧
٢٧٠ ٤.٩٩
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش: ٧٢,٣٣٩.٨       تغييرات:  (٤٣٨.٦)
 
 • اخبار
 • اطلاعیه های سازمان بورس
 • تحليل ها و مقالات
 • گزارشات روزانه بازار
دسترسی سریع
ورود اعضاء
 
ارز
يكصد ين ژاپن ٢,٥٥٥ (٢)
دلار آمريكا ٢,٦٦١ ٠
يورو ٣,٤٩٢ ٣,١٤٣
ريال عربستان ٧٠٩ ٠
پوند ٤,٤١٧ (١)
درهم امارات ٧٢٤ ٠
دلار كانادا ٢,٤٤٨ ١
 
سكه
يك بهار آزادي ٩٤٩,٠٠٠ (١,٥٠٠)
نيم بهار آزادي ٤٧٧,٠٠٠ (٥٠٠)
طرح جديد ٩٤٩,٠٠٠ (١,٥٠٠)
ربع سكه ٢٦٨,٠٠٠ ٠
 
فلزات رنگين
هر اونس طلا ١,٢٨٦ (١)
هر اونس نقره ١٩ ٠
روي ٢,٣٥٩ ٠
آلومينيوم ٢,٠٦٠ ٠
مس ٦,٩٩٥ ٠
قلع ٢١,٨٥٠ ٠
سرب ٢,٢٥٩ ٠
نيكل ١٨,٤٥٥ ٠